ANUNŢ PUBLICITAR

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie

“Furnizare materiale de informare si publicitate”

pentru implementarea proiectului

PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor

POSDRU 128/5.1/G/127582

  1. Denumirea proiectului: PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  2. Denumirea contractului: “Furnizare materiale de informare si publicitate”

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. in calitate de beneficiar in cadrul proiectului „PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor” POSDRU 128/5.1/G/127582, intenţionează să achiziţioneze în cadrul proiectului, furnizarea materialelor de informare si publicitate în vederea promovării aspectelor specifice ale activităţii desfăşurate in cadrul proiectului.                                         

Cod  CPV:

22462000-6 - materiale publicitare

22000000-0 - Imprimate şi produse conexe

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

1.   Beneficiar: S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L., CUI: 26608673 din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034; Tel: 0766356140; Email: crumens.consulting@yahoo.com

2.   Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Achizitie directa in conformitate cu Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013,  privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări .

3.   Sursa de finanţare a proiectului: Fondul Social European

4.  Obiectul şi locul de implementare a contractului: Furnizarea materialelor de informare si publicitate în vederea promovării aspectelor specifice ale activităţii desfăşurate in cadrul Proiectului PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, POSDRU 128/5.1/G/127582, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea contractului are loc in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

 

5.   Tipul si durata contractului pentru care sunt solicitate oferte: Tipul: Furnizare materiale de informare si publicitate. Durata contractului: 26.03.2014 – 12.09.2015.

6.    Valoarea estimata a contractului: 5.600,00 RON(TVA inclusa)

7.    Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “Preţul cel mai scăzut”.

8.    Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.03.2014, ora 10.00.

9.   Data si ora deschiderii ofertelor: 20.03.2014, ora 12.00 in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

10. Adresa la care se transmit ofertele: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, sau pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia pentru ofertanti cu specificatiile tehnice se poate ridica de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, zilnic între orele 09.00 – 14.00 sau se poate solicita pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com. Informaţii, clarificări se obţin de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034 sau se pot solicita prin e-mail(crumens.consulting@yahoo.com) sau la nr. de tel: 0721208265, de la data lansarii(14.03.2014), pana la data de 17.03.2014.

12. Locul de livrare: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

14.  Limba de redactare a ofertei: limba română

15. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt specificate in Documentatia pentru ofertanti.

16.  Valabilitatea ofertei: 30 zile.

17.  Se interzice depunerea de oferte alternative.

18.  Contestaţiile se trimit la sediul Beneficiarului si după caz, la instanţa competentă.

Data publicarii anuntului : 14.03.2014

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.

Manager Proiect

Oana ZAHARIA

 


ANUNŢ PUBLICITAR

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie “Servicii de catering”

pentru implementarea proiectului

PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor

POSDRU 128/5.1/G/127582

  1. Denumirea proiectului: PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  2. Denumirea contractului: “Servicii de catering”

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. in calitate de beneficiar in cadrul proiectului „PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor” POSDRU 128/5.1/G/127582, intenţionează să achiziţioneze în cadrul proiectului, servicii de catering necesare in cadrul conferintelor de lansare si de inchidere a proiectului, la organizarea unui job club si la asigurarea hranei pentru cursanti pe perioada desfasurarii cursurilor.

Cod  CPV:  55520000-1 Servicii de catering

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

 

1.   Beneficiar: S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L., CUI: 26608673 din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034; Tel: 0766356140; Email: crumens.consulting@yahoo.com

2.   Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Achizitie directa in conformitate cu Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013,  privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări .

3.   Sursa de finanţare a proiectului: Fondul Social European

4.  Obiectul şi locul de implementare a contractului: Prestarea serviciilor de catering pentru participantii in cadrul conferintelor de lansare si inchidere a proiectului, pentru participantii la job-club si pentru cursantii prezenti la cursurile organizate in cadrul Proiectului PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, POSDRU 128/5.1/G/127582, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea contractului are loc in orasele Braila si Galati, in locatiile inchiriate de Beneficiar pentru desfasurarea evenimentelor mentionate.

5.   Tipul si durata contractului pentru care sunt solicitate oferte: Tipul: prestari servicii de catering. Durata contractului de servicii de catering: 01.04.2014 – 12.09.2015.

6.    Valoarea estimata a contractului: 19.000,00 RON(TVA inclusa)

7.    Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “Preţul cel mai scăzut”.

8.    Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 24.03.2014, ora 10.00.

9.   Data si ora deschiderii ofertelor: 24.03.2014, ora 12.00 in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

10. Adresa la care se transmit ofertele: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, sau pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia pentru ofertanti cu specificatiile tehnice se poate ridica de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, zilnic între orele 09.00 – 14.00 sau se poate solicita pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com. Informaţii, clarificări se obţin de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034 sau se pot solicita prin e-mail(crumens.consulting@yahoo.com) sau la nr. de tel: 0721208265, de la data lansarii(14.03.2014), pana la data de 18.03.2014.

12. Locul de prestare a serviciilor: orasele Braila si Galati, in locatiile inchiriate de Beneficiar pentru desfasurarea conferintelor de lansare si inchidere a proiectului (in Braila), pentru organizarea job-club-ului (in Braila sau Galati) si pentru organizarea cursurilor(in Braila si Galati) in cadrul Proiectului PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, POSDRU 128/5.1/G/127582

14.  Limba de redactare a ofertei: limba română

15. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt specificate in Documentatia pentru ofertanti.

16.  Valabilitatea ofertei: 30 zile.

17.  Se interzice depunerea de oferte alternative.

18.  Contestaţiile se trimit la sediul Beneficiarului si după caz, la instanţa competentă.

Data publicarii anuntului : 14.03.2014

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.

Manager Proiect

Oana ZAHARIA


ANUNŢ PUBLICITAR

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie “Servicii de telefonie mobila”

pentru implementarea proiectului

PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor

POSDRU 128/5.1/G/127582

  1. Denumirea proiectului: PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  2. Denumirea contractului: “Servicii de telefonie mobila”

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. in calitate de beneficiar in cadrul proiectului „PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor” POSDRU 128/5.1/G/127582, intenţionează să achiziţioneze în cadrul proiectului, servicii complete de telefonie mobila, servicii de internet si telefoane mobile în vederea unei bune si eficiente comunicari si interrelationari in desfasurarea activitatilor de implementare a proiectului.                                         

Cod  CPV:

64212000-5 Servicii de telefonie mobila

32250000-0 Telefoane mobile

72400000-4 Servicii internet

64210000-1 Servicii de telefonie mobilă şi transmisie de date

64212100-6 Servicii SMS (Short Message Service ? Serviciu de mesaje scurte)

64212200-7 Servicii EMS (Enhanced Messaging Service - Serviciu de mesaje imbunatatite)

64212300-8 Servicii MMS (Multimedia Message Service - Serviciu de mesaje multimedia)

64212400-9 Servicii WAP (Wireless Application Protocol - Protocol de aplicatii fara fir)

64212500-0 Servicii GPRS (General Packet Radio Services - Servicii generale de radiocomunicatii in pachete)

64212600-1 Servicii EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution - Viteze de transfer de date imbunatatite pentru evolutia globala)

64212700-2 Servicii UMTS (Universal Mobile Telephone System - Sistem universal de telecomunicatii mobile)

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

1. Beneficiar: S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L., CUI: 26608673 din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034; Tel: 0766356140; Email: crumens.consulting@yahoo.com.

2.  Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Achizitie directa in conformitate cu Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013,  privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări .

3.   Sursa de finanţare a proiectului: Fondul Social European

4.  Obiectul şi locul de implementare a contractului: Servicii de telefonie mobila, servicii de internet si telefoane mobile în vederea unei bune si eficiente comunicari si interrelationari in desfasurarea activitatilor de implementare a Proiectului PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, POSDRU 128/5.1/G/127582, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea contractului are loc in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

5.   Tipul si durata contractului pentru care sunt solicitate oferte: Tipul: Servicii de telefonie mobila. Durata contractului: 25.03.2014 – 12.09.2015.

6.    Valoarea estimata a contractului: 7.560,00 RON(TVA inclusa)

7.    Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “Preţul cel mai scăzut”.

8.    Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.03.2014, ora 10.00.

9.   Data si ora deschiderii ofertelor: 20.03.2014, ora 12.00 in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, sau pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia pentru ofertanti cu specificatiile tehnice se poate ridica de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, zilnic între orele 09.00 – 14.00 sau se poate solicita pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com. Informaţii, clarificări se obţin de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034 sau se pot solicita prin e-mail(crumens.consulting@yahoo.com) sau la nr. de tel: 0721208265, de la data lansarii(13.03.2014), pana la data de 17.03.2014.

12.  Locul de livrare: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

14.  Limba de redactare a ofertei: limba română

15. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt specificate in Documentatia pentru ofertanti.

16.  Valabilitatea ofertei: 30 zile.

17.  Se interzice depunerea de oferte alternative.

18.  Contestaţiile se trimit la sediul Beneficiarului si după caz, la instanţa competentă.

Data publicarii: 13.03.2014

 

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.

Manager Proiect

Oana ZAHARIA


ANUNŢ PUBLICITAR

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie

“Servicii de proiectare de site-uri www(world wide web)”

pentru implementarea proiectului

PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor

POSDRU 128/5.1/G/127582

  1. Denumirea proiectului: PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  1. Denumirea contractului: “Servicii de proiectare de site-uri www(world wide web)”

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. in calitate de beneficiar in cadrul proiectului „PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor” POSDRU 128/5.1/G/127582, intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare de site-uri www(world wide web) necesare realizarii unui site prin care Beneficiarul va promova si va prezenta activitatile si serviciile din cadrul proiectului.

Cod  CPV:

72417000-6 - nume de domenii de internet

72415000-2 - servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

1.   Beneficiar: S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L., CUI: 26608673 din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034; Tel: 0766356140; Email: crumens.consulting@yahoo.com

2.   Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Achizitie directa in conformitate cu Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013,  privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări .

3.   Sursa de finanţare a proiectului: Fondul Social European

4.  Obiectul şi locul de implementare a contractului: Servicii de proiectare de site-uri www(world wide web) necesare realizarii unui site prin care Beneficiarul va promova si va prezenta activitatile si serviciile din cadrul proiectului.  PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, POSDRU 128/5.1/G/127582, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea contractului are loc in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

5.   Tipul si durata contractului pentru care sunt solicitate oferte: Tipul: Servicii de proiectare de site-uri www(world wide web). Durata contractului: 31.03.3014 – 15.04.2014.

6.    Valoarea estimata a contractului: 1.400,00 RON(TVA inclusa)

7.    Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “Preţul cel mai scăzut”.

8.    Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 24.03.2014, ora 10.00.

9.   Data si ora deschiderii ofertelor: 24.03.2014, ora 12.00 in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

10. Adresa la care se transmit ofertele: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, sau pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia pentru ofertanti cu specificatiile tehnice se poate ridica de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, zilnic între orele 09.00 – 14.00 sau se poate solicita pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com. Informaţii, clarificări se obţin de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034 sau se pot solicita prin e-mail(crumens.consulting@yahoo.com) sau la nr. de tel: 0721208265, de la data lansarii(13.03.2014), pana la data de 17.03.2014.

12. Locul de prestare a serviciilor: prin transfer de date pe internet.

14.  Limba de redactare a ofertei: limba română

15. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt specificate in Documentatia pentru ofertanti.

16.  Valabilitatea ofertei: 30 zile.

17.  Se interzice depunerea de oferte alternative.

18.  Contestaţiile se trimit la sediul Beneficiarului si după caz, la instanţa competentă.

Data publicarii anuntului : 13.04.2014

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.

Manager Proiect

Oana ZAHARIA

ANUNŢ PUBLICITAR

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie

“Furnizare materiale de informare si publicitate”

pentru implementarea proiectului

PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor

POSDRU 128/5.1/G/127582

  1. Denumirea proiectului: PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  2. Denumirea contractului: “Furnizare materiale de informare si publicitate”

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. in calitate de beneficiar in cadrul proiectului „PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor” POSDRU 128/5.1/G/127582, intenţionează să achiziţioneze în cadrul proiectului, furnizarea materialelor de informare si publicitate în vederea promovării aspectelor specifice ale activităţii desfăşurate in cadrul proiectului.                                         

Cod  CPV:

22462000-6 - materiale publicitare

22000000-0 - Imprimate şi produse conexe

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

1.   Beneficiar: S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L., CUI: 26608673 din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034; Tel: 0766356140; Email: crumens.consulting@yahoo.com

2.   Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Achizitie directa in conformitate cu Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013,  privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări .

3.   Sursa de finanţare a proiectului: Fondul Social European

4.  Obiectul şi locul de implementare a contractului: Furnizarea materialelor de informare si publicitate în vederea promovării aspectelor specifice ale activităţii desfăşurate in cadrul Proiectului PRACTIC - Program regional pentru dezvoltarea competentelor si cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a somerilor”, POSDRU 128/5.1/G/127582, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea contractului are loc in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

 

5.   Tipul si durata contractului pentru care sunt solicitate oferte: Tipul: Furnizare materiale de informare si publicitate. Durata contractului: 26.03.2014 – 12.09.2015.

6.    Valoarea estimata a contractului: 5.600,00 RON(TVA inclusa)

7.    Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “Preţul cel mai scăzut”.

8.    Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.03.2014, ora 10.00.

9.   Data si ora deschiderii ofertelor: 20.03.2014, ora 12.00 in Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

10. Adresa la care se transmit ofertele: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, sau pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia pentru ofertanti cu specificatiile tehnice se poate ridica de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034, zilnic între orele 09.00 – 14.00 sau se poate solicita pe e-mail la adresa crumens.consulting@yahoo.com. Informaţii, clarificări se obţin de la S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. din Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034 sau se pot solicita prin e-mail(crumens.consulting@yahoo.com) sau la nr. de tel: 0721208265, de la data lansarii(14.03.2014), pana la data de 17.03.2014.

12. Locul de livrare: Mun. Braila, Loc. Braila, Str. Marasti nr. 17, cod postal 810034.

14.  Limba de redactare a ofertei: limba română

15. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt specificate in Documentatia pentru ofertanti.

16.  Valabilitatea ofertei: 30 zile.

17.  Se interzice depunerea de oferte alternative.

18.  Contestaţiile se trimit la sediul Beneficiarului si după caz, la instanţa competentă.

Data publicarii anuntului : 14.03.2014

 

S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L.

Manager Proiect

Oana ZAHARIA

 

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlu proiect: „CEDIS – Centrul de Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Integrarea Somerilor”

Beneficiar: S.C. DAROMET SRL

Partener: S.C. CRUMENS CONSULTING SRL

Anunt achizitie: MOBILIER DE BIROU SI SCAUNE ERGONOMICE

INVITATIE DE PARTICIPARE

La procedura de atribuire a contractului de achizitie MOBILIER DE BIROU SI SCAUNE ERGONOMICE

prin procedura de cercetare a pieţei – studiu de piata

PROIECT ID 78901

SC CRUMENS CONSULTING SRL - partener al unui contract de finantare nerambursabila din fonduri structurale, denumit in continuare achizitor, aduce la cunostinta publicului deschiderea procedurii de achizitie produs: ,, MOBILIER DE BIROU SI SCAUNE ERGONOMICE - cod CPV: 39157000-7, necesar pentru realizarea activitatilor din cadrul proiectului.

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea maxima a achizitiei este de 2800 lei, fara TVA.
Cantitate: 5 bucati
MOBILIER DE BIROU SI SCAUNE ERGONOMICE va avea urmatoarele cerinte tehnice minime :
1 buc DULAP PENTRU BIBLIORAFTURI CU ETAJERE SI USI; 
2 buc Birou pentru calculator cu locatii structurale care sa permita amplasarea unui calculator, prevazut cu sertar si dulap; 2 Scaune ergonomice mobile pe roti, cu mecanism pentru balans si cilindru pentru ridicare/coborare, material textil

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. 

Procedura aplicată: Procedura de cercetare a pieţei – studiu de piata.

Informaţii suplimentare privind aceasta achizitie puteti obtine la adresa de e-mail simona.crumens@gmail.com sau la telefon 0760.651.618.

Vă rugam sa ne contactati pentru orice informatie suplimentara necesara in elaborarea ofertei si desfasurarea procedurii.
Solicitam sa ne transmiteti oferta dvs. pana la data de 22.06.2012, ora 13.00, la sediul beneficiarului din Braila, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Strada Mstrada Marasti, Nr. 17.

Data publicarii anuntului: 14.06.2012

 

 

 


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlu proiect: „
CEDIS – Centrul de Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Integrarea Somerilor”

Beneficiar: S.C. DAROMET SRL

Partener: S.C. CRUMENS CONSULTING SRL

Anunt achizitie: Servicii de publicitate media

INVITATIE DE PARTICIPARE

La procedura de atribuire a contractului de servicii de publicitate media

prin procedura competitiva

PROIECT ID 78901


SC CRUMENS CONSULTING SRL - partener al unui contract de finantare nerambursabila din fonduri structurale, denumit in continuare achizitor, aduce la cunostinta publicului deschiderea procedurii de achizitie: ,,Servicii de publicitate media - cod CPV: 79341000-6, necesar pentru realizarea activitatilor din cadrul proiectului.

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Valoarea maxima a achizitiei este de 1.200 lei, fara TVA.

Obiectul contractului il constituie informarea publicului privind recrutarea si inscrierea grupului tinta pentru participarea la programele de formare profesionala in cadrul proiectului “CEDIS – Centrul de Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Integrarea Somerilor – ID proiect 78901”.

Cantitate: 3 anunturi publicitare
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura competitiva.

Data limita pentru depunerea ofertelor este 17.03.2011, iar evaluarea ofertelor se va face in data de 18.03.2011 la sediul beneficiarului.

 

Documentatia de atribuire si informaţii suplimentare privind aceasta achizitie puteti obtine la adresa de e-mail simona.crumens@gmail.com sau la telefon 0760.651.618.

Vă rugam sa ne contactati pentru orice informatie suplimentara necesara in elaborarea ofertei si desfasurarea procedurii.
Solicitam sa ne transmiteti oferta dvs. pana la data de 18.03.2011, ora 16.00, la sediul beneficiarului din Braila, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Bulevardul Al. I. Cuza, Nr. 3, Cladirea Ceprohart, parter.
Data publicarii anuntului: 11.03.2011

 

  
Make a Free Website with Yola.